BĄDŹ LEGALNY!
                                    Pozwolenie radiowe dla każdego
Get Adobe Flash player

Kontakt

Stanowisko:
HamRadioShop Cezary Libert
Adres:
ul. Piekna 65/67 m. 25
93-558 Łódź
Polska
Telefon:
+48 426 482 177
Faks:
+48 426 482 177
Telefon komórkowy:
+48 602 675 847

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP: PL7251200243

Co na to prawo?

Art. 208. Ustawy Prawo Telekomunikacyjne

  1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.
  2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  3. Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.
  4. Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. Przepis art. 195 Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się niezależnie od wartości przedmiotów, których przepadek orzeczono.
  5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
17

Nasze konto

mBank 
52 1140 2004 0000 3602 3573 1928
HamRadioShop Cezary Libert
ul. Piękna 65/67 m. 25
93-558 Łódź

For foreigners:
BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL
PL52 1140 2004 0000 3602 3573 1928
HamRadioShop Cezary Libert
ul. Piekna 65/67 m. 25
93-558 Lodz